3 Cách chụp ảnh màn hình trên Mac OS X

Hướng dẫn 3 cách chụp màn hình trên HDH Mac OS X và lưu nhanh thành file ảnh (.png) vào Desktop

1. Chụp nguyên màn hình

Dùng tổ hợp phím: Command + Shift + 3

2. Chụp một vùng trên màn hình

Dùng tổ hợp phím: Command + Shift + 4, sau đó vẽ một hình chữ nhật khu vực muốn chụp.

3. Chụp một thành phần giao diện (không dính nền)

Giữ Command + Shift + 4, trong khi giữ 3 phím đó nhấn thêm phím Spacer Bar (thanh dài), con chuột sẽ biến thành hình Camera, ta di chuyển đến thành phần nào (cửa sổ, menu, icon, …) thì sẽ chụp thành phần đó và lưu lại thành file.

Cách đổi định dạng ảnh mặc định

File ảnh sẽ được lưu tự động xuống Destkop với định dạng PNG. Nếu bạn muốn thay đổi file ảnh mặc định sang định dạng khác, bạn cần vào Terminal và dùng câu lệnh sau:

defaults write com.apple.screencapture type <định dạng ảnh>
killall SystemUIServer

Ex:

defaults write com.apple.screencapture type jpg => đổi định dạng file ảnh thành JPG
killall SystemUIServer

Theo Tinhte